Loading...

فروش ژرمن شپرد مولد با اناتومی بدن فوق العاده

 فروش ژرمن شپرد مولد با اناتومی بدن فوق العاده نر و ماده 

رنگ سرخ شولاین مو بلند  شیب دار زین اسبی دارای اناتومی بدن فوق العاده واکسینه و انگل زدایی شده   مولد وارداتی از المان دارای حکم قهرمانی و شجره نامه 

دارای اناتومی بی نظیر 

نژاد فوق العاده باهوش 

برای اطلاعت بیشتر تماس بگیرید 

۰۹۱۲۱۱۹۴۳۵۰

۰۹۱۲۰۶۹۹۶۰۰

۰۹۱۲۰۶۹۹۰۰۶