Loading...

فروش توله ی ماستیف تبتی 

فروش توله ی ماستیف تبتی 

نرو ماده 

وارداتی با ارائه ی مدارک مکتوب 

مخصوص خاص پسندان 

سگی عظیم الجثه، با استخوان‌بندی درشت، محکم و تنومند

 پوزه پهن و از هر زاویه گرد آن 

09121194350

09120699006

09120699600