Loading...

  فروش توله های ژرمن شپرد مو بلند 

  فروش توله های ژرمن شپرد مو بلند 

پا خرگوشی و شیب فوق العاده

واکسیناسون و انگل زدایی شده

از پدر  اورال  بهترین ژرمن شپرد موجود در ایران به همراه شجره نامه و مدال قهرمانی

بهترین ژرمن شپرد فقط در مجموعه پتباکس 

09122856034

09121194350

09120699006

09120699600