Loading...
  • slide-1
  • slide-1

فروش توله های داگو آرژانتینو

فروش توله های داگو آرژانتینو نر 4.5 ماهه واکسینه و انگل زدایی شده این نژاد باهوش زیرک و بازیگوش است هوش فوق العاده برای تعلیم اما لجباز و سرسخت است بنابراین باید زمان زیادی برای آموزش توسط مربی صرف شود این نژاد با ذات نگهبانی و قدرت بدنی بالا است ارتفاع در این نژاد 60 تا 68 در نرها و 60 تا 65در ماده هاست وزن این نژاد 40 تا 45 در نرها و 35 تا 40 در ماده هاست برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید 09121194350 09122856034 09120699006 09120699600