سن زشتی نژاد پامرانین

سن زشتی نژاد پامرانین

سن زشتی نژاد پامرانین

بچه ها سگ ها هم مانند انسان ها سن بلوغ دارند و از سن 4 ماهگی تا 9 ماهگی این رند ادامه پیدا می کنه که پامرانین شروع به ریزش مو می کنه و دست وپا و پوزه از حالت عادی خارج شده و شروع به رشد می کند که به مجموع این تغییرات سن بلوغ  سگ یا زمان زشتی سگ گفته می شه اما تا سن یک سالگی تمام این تغییرات تمام شده و سگ شماروز به روز زیبا تر می شود 


ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...