Loading...
چرا سگ ها مقعد همدیگر را بو می کشند؟

چرا سگ ها مقعد همدیگر را بو می کشند؟

چرا سگ ها مقعد همدیگر را بو می کشند؟

سگ ها سیستم بویایی فوق العاده ای دارند و می توانن بو های مختلف را شناسایی کن حداقل ده برابر انسان ها بو ها ی متفاوت را بهتر متوجه می شوند 

بو کردن مقعد سگ برای اشنا شدنشون باهم دیگست چون غده هایی اطراف مقعد هستش که می توننبا بو کردن آن کاملا همدیگرو بشناسن و با هم ارتباط برقرار کنن 

جالبه که بدونید سگ ها با بو کردن مقعد یکدیگر از جنسیت و خلق و خوی و رژیم غذایی همدیگر خبردار می شوند