10 نکته برای متوقف کردن مدفوع خواری سگ ها

 10 نکته برای متوقف کردن مدفوع خواری سگ ها

بسیاری  از کسانی که تازه توله سگ خریده اند از دیدن رفتارهای بامزه اش لذت می برند اما دیدن توله ای که 

مدفوع خودش را می خورد، هر حسی را در صاحبش ایجاد می کند جز خوشحال کردن آن

 

 نکته برای متوقف کردن مدفوع خواری سگ ها

بسیاری از کسانی که تازه توله سگ خریده اند از دیدن رفتارهای بامزه اش لذت می برند اما دیدن توله ای که مدفوع خودش را می خورد، هر حسی را در صاحبش ایجاد می کند جز خوشحال کردن آن.دلیل این کار بیماری خاصی نیست و هیچ منطق و دلیل پزشکی ندارد و باید به دنبال پیداکردن عادت های رفتاری اشتباه  در سگ خود باشید.

برای جلوگیری از مدفوع خواری سگ ها باید با اضافه کردن موادغذایی خاص به رژیم غذایی سگ خود روغن زیتون ،کنسرو کدو تنبل و چیزهای دیگری به غذای آن اضافه کنید تا طعم مدفوع سگ تغییر کرده و بد شود تا مانع این کار شوید.بعضی از سگ ها چون طعم مدفوع را دوست دارند شروع به خوردن آن میکنند. 

سگ های مادر طبق غریزه ، مدفوع توله های خود را می خورند تا محل زندگی توله ها تمیز باشد. گاهی توله ها از مادر خود یاد می گیرند که مدفوع خودرا بخورند. بنابراین مشکل بزرگی که پیش خواهد آمد این است که توله به این کارعادت می کند و تا زمان بزرگسالی و بلوغ این کار را تکرار خواهد کرد.این کارغلط می تواند توسط صاحب توله فراموش شود. اگر سگ شما در خانه دسشویی میکند بهتر است برای آن ظرف خاک بستر تهیه کنید 

تا به آن عادت کرده و شماهم زمان کافی داشته باشید که آنرا سریعا تمیز کنید.

چرا توله ها مدفوع خود یا حیوانات دیگر را می خورند؟

 

به ندرت دیده می شود که سگ ها مدفوع خود یا سایر حیوانات را بخورند.  برای  سگ مادر این یک رفتار طبیعی برای تمیز نگه داشتن توله ها است و بعضی از توله ها ممکن است آن را تقلید کنند. این رفتار در توله ها اولین بار طی 4تا 9 ماهگی پدیدار می شود.

*دلیل دیگری که باعث مدفوع خواری می شود بی حوصلگی است. سگی که در حیاط تنها رها شده و سرگرمی ندارد در مدفوع خود کنجکاوی می کند و تمایل بیشتری به این رفتار پیدا می کند.

*وجود کرم و انگل در بدن حیوان باعث سوء تغذیه می شود و گرسنگی سگ را به مدفوع خواری متمایل می کند.دوره های واکسیناسیون و درمان حیوان را جدی بگیرید. 

*وقتی دستهایمان را با عصبانیت روی سر توله تکان می دهیم، با نفرت سرش فریاد می زنیم و دنبال توله  در حیاط می دویم او تفریح می کند. این کاراز نظر آن یک جایزه بنظرمی رسد و به ادامه ی رفتارش تشویق می شود. خوردن مدفوع دیگر حیوانات ممکن است به خاطر طعم آن باشد.

*گاهی دلیل مدفوع خواری سگ، تقلید کردن از انسان یا سگ های دیگر باشد.بهترین تمیز کردن و جمع آوری مدفوع را دور از چشمتوله ها انجام دهید.

دفعات تکرار این کار پس از ۱ سالگی افزایش می یابد. خبر خوب اینکه بسیاری از توله ها به مرور این رفتار 

را ترک می کنند. خبر بد اینکه بعضی از سگ ها تا پایان عمر به این کار ادامه می دهند.

 

راه های جلوگیری کردن از مدفوع خواری

مهم ترین قدم برای کمک کردن به سگ این است که علت این کار را باید پیدا کرد.

یکی از راه های جلوگیری از خوردن مدفوع توسط سگ این است که هرچه سریع تر مدفوع را از دسترس آن خارج کنید.قبل از اینکه اقدام به این کار کند بجای تنبیه کردن،توله خود را صدا بزنید یا به آن  جایزه بدهید.

میتوانید در درمان از قرص های ضد انگل استفاده کنید.

دادن تغذیه مناسب،پروتئین ها،ویتامین و تامین احتیاج هایی غدایی حیوان کمک بسیاری در درمان مدفوع خواری می کند.

حیوان را طولانی مدت تنها نگذارید و آنرا با اسباب بازی سرگرم کنید.در غیر اینصورت دچار استرس شده و رفتارهای پرخاشگرانه انجام میدهد.


ثبت دیدگاه