بلوغ و زمان جفتگیری در سگ ها

بلوغ و زمان جفتگیری در سگ ها

بلوغ در سگ ماده :

بالغ شدن سگ ماده معمولا در حدود سن 6 ماهگی اتفاق می افتد نژاد ها ی کوچک ترنسبت به نژاد های بزرگ تر زود تر بالغ می شوند حتی در برخی از نژاد ها در سن 4 ماهگی اولین سیکل پریود شدن را می گذرانند

از طرف دیگر ممکن است نژاد ها ی بزرگ  تا سن 2 سالگی هم اولین پریودی را تجربه نکند سن ثابت برای بلوغ شدن در سگ ها وجود ندارد که بتوان به صورت ثابت و دقیق زمان بالغ شدن سگ را مشخص کرد

دوره ی فحلی :

 دوره ی فحلی هم در نژاد ها ی مختلف متفاوت است اما به طور کلی می توان گفت سگ ها دو بار در سال یا هر 6 ماه یک بار فحلی برایشان اتفاق می افتد ولی در نژاد ها ی مختلف این سیکل متفاوت است به طوری که یک سگ ماده نرمال می تواند در سال سه یا چهار بار سیکل پریودی را تجربه کند اما سگ ها ی نژاد بزرگ  و درشت جثه مانند کن کورسو و گریت دین ممکن است هر 8 تا 12 ماه تنها یک سیکل فحلی را داشته باشند

سیکل فحلی

سیکل فحلی در سگ ها متغیر است ممکن است از 3 تا15 روز زمان ببرد تعداد روز ها عدد ثابتی نیست و می تواند در نژاد ها ی مختلف متفاوت باشد .

نشانه های شروع فحلی :

شروع فحل شدن با اولین نشانه های ترشحات از واژن یا زمانی که سگ ماده شروع به توجه کردن  واژن می کند و و شروع به لیس  زدن آن می کند شروع می شود و در زمان فحلی واژن شروع به متورم شدن می کند .

پایان زمان فحلی با توقف ترشحات و برگشت سایز واژن  به اندازه ی عادی خودش است .

بهترین زمان جفتگیری :

بهترین زمان برای اولین جفتگیری سگ ماده بعد از گذراندن فحلی سوم است تا سگ از نظر جسمی و روحی و روانی آمادگی لازم برای مادر شدن راداشته باشد اما متاسفانه بعضی از افراد فحل شدن را نشانه ی جفت گیری می دانند که این کار ظلم در حق سگ هاست .

نکته :

اگر چه اکثرا سگ ها در سال دو بار فحل می شوندولی با هر بار فحل شدن سگ او را جفت نندازید بارداری پشت سر هم اصلا برای سگ ماده مناسب نیست و باعث ضعف جسمانی در سگ ها می شود .

تفاوت سگ نر و ماده در جفتگیری :

سگ ها نر همیشه آمادگی لازم را برای جفتگیری دارند و می توانند چند بار در سال جفتگیری کنند ولی توجه داشته باشد که سگ ماده را فقط یکبار در سال جفتگیری کند و تا سال بعدی از نظر جسمی او را با تغذیه ی مناسب تقویت کنید و برای او مکل ها ی تقویتی در پتشاپ ها تهیه کنید

 نکته ی مهم :

مراقب باشید جفت انداختن یک ماده بیشتر از 4 بار انجام نشود بارداری زیاد و همچنین در سنین بالا اصلا برای سگ ماده خوب نیست .

 

زمان مناسب جفت گیری :

زمان مناسب برای  جفت گیری از ابتدای دوره ی فحلی سگ ماده برای نر ها جذاب می شود اما ممولا ماده اجازه ی جفتگیری به سگ نر را نمی دهد حدود 10 روز تا 7 روز بعد از شروع فحلی ترشحات کمتر شده و  بیشتر حالت لکه پیدا می کند اما وازن به بیشترین مقدار تورم می رسد ماده در این حالت سگ ماده بیشترین تمایل را به جفتگیری نشان می دهد  و معمولا بین 3 تا 7 روز به سگ نر اجازه ی جفت گیری می دهد همچنین می توانید توسط دامپزشک از روی تست از واژن بهترین زمان جفتگیری را تخمین زد .

در زمان فحلی می شود سگ ماده را عقیم کرد ؟

وقتی یک سگ در دوران فحلی است خونرسانی رحم و تخمدان ها بسیار افزایش پیدا می کند حتی در زمان فحلی هم سگ ها را می توان جراح یکرد اما اگر شرایط اورژانس نیست این کار را به 8 هفته بعد از پایان فحلی موکول کنید و حتما با دامپزشک مشورت کنید .

جفتگیری و عفیم سازی سگ نر

معمولا سگ های نر در سن 4 ماهگی بالغ می شوند و امکان بارور کردن سگ ماده را دارند اما معمولا سن جفتگیری را برای سگ از سن 6 ماهگی توصیه می کنند همچنین عقیم کردن سگ نر هم بعد از 6 ماهگی باشد خیلی بهتر است باز هم توصیه دامپزشک و مشروت با پزشک را در نظر بگیرید .

چه زمانی متوجه شویم جفتگیری موفقیت آمیز بوده ؟

حتما این موضوع را در نظر بگیرید گاهی نیاز است که برای جفتگیری سگ نر یا ماده کمک کنید و این ربطی به نژاد نداردنکته ی جالب این است که سگ های نر در زمان جفتگیری استرس بابلایی دارند جفت گیری در صورتی موفقیت بیشتری دارد  که سگ نر در محیط خودش باشد به همین دلیل است که در زمان جفت گیری سگ ماده را پیش سگ نر می برند .

ایا ازمایشی برای تعیین بهترین زمان جفت گیری وجود دارد ؟

بله 2 تست ساده وجود داردکه توسط دامپزشک صورت می گیرد

1.تست پروژستون

2.تست اسمیر از واژن

تست پروژستون :

با این تست مقدار پروژستون در خون مشخص می شود

این روش بسیار دقیق بوده و به همین خاطر هر روز شهرت بیشتری  پیدا می کند بعضی از پت ها به انجام چند مرحله ای آزمایش برای تعیین زمان دقیق تخمک گذاری نیاز دارند .

تسمت اسمیر از واژن :

معاینه ساده میکروسکوپی از سلول های واژن، تفاوت آن ها را در تعداد و ظاعر مشخص می کند این تست سال هاست که مورد استفاده قرار میگیرد و به خوبی قابل اتکا است این روش هیجگونه درد و ناراحتی برای سگ ندارد و باعث ناراحتی سگ نمیشود ،بسیاری از تست ها ی اسمیر ،به صورت سریالی انجانم می شود به این صورت که در طول چند روز آزمایش تکرار می شود و زمان تخمک گذاری انجام  می شود و به این صورت می توان بهتری ن زمان تخمک گذاری را به  دست آورد .


ثبت دیدگاه