حمام کردن سگ ها
تمیز کردن سگ ها بعد از دستشویی

شکیبا باشید ...